Om peter

Jag är legitimerad sjukgymnast och har varit verksam sjukgymnast i över 37år. Mitt aktiebolag Rehnblom Rehabilitering AB, firar i år 29 års jubileum. 
Jag är registrerad legitimerad vårdgivare som står under tillsyn av Socialstyrelsen. Arbetet utförs inom Hälso- och sjukvårdens lagreglerade område och med patientansvarsförsäkring utifrån rådande lagar och regler gällande för t.ex. sekretess och journalföring. 

Jag har alltid haft ett stort intresse av idrott, friluftsliv, vandring och skidåkning i alpin miljö. Jag har själv idrottat, spelat ishockey i Kiruna AIF och har 2 SM guld i ishockey på pojk och junior nivå. Jag har mitt ursprung i Lappland. Flyttade 1982 till Umeå, där jag utbildade mig till sjukgymnast och spelade fotboll på  nationell nivå. 1989 flyttade jag till Karlskoga för arbete på Loka Brunn, där jag vidare utbildade mig i manuell terapi och arbetade som 1.e sjukgymnast med ansvar för rehabiliterings patienterna och hade även en del ansvar personal som ingick i rehabiliteringsteamet. 1992 flyttade jag till Örebro och har sedan dessa varit bosatt i staden. Fr.o.m april 2024 bor jag och är verksam i Höganäs, min hustrus uppväxtort.

Genom åren har jag skaffat mig en lång erfarenhet och en hel del utbildningar i mitt yrke för att kunna tillgodose de flestas behov av sjukgymnastik behandling. Jag började min yrkeskarriär på en rygg och neuroklinik i Umeå, där jag lärde mig mycket om ryggar, nackar och även en hel del om traumatiska neurologiska skador efter olyckor. 1989 fick jag ett erbjudande av Loka Brunn att arbeta på rehabiliteringskliniken där och erbjöds även att få en vidare utbildning i manuell terapi, OMT 2, som mynnade ut i en examen 2,5 år senare. Efter den examen fortsatt jag även med ytterligare utbildning i samma ämne och tog min OMT 3 examen, som är den högsta manuella OMT utbildning som finns i vårt yrke. OMT, se,  https://www.fysioterapeuterna.se/Om-forbundet/Sektioner/OMT/Vad-ar-OMT/

Jag har löpande utbildat mig inom idrottsmedicin och har alla steg som krävs för högsta nivå och innehar en titel, CSPT, certifierad idrotts physioterapeut, där jag har högsta utbildning i allt som berör idrott och motion, behandling och träning. CSPT, se, https://www.fysioterapeuterna.se/Om-forbundet/Sektioner/Fysisk-aktivitet-och-idrottsmedicin/CSPT/
Förutom dessa utbildningar , så har jag en rad andra utbildningar/kurser att lägga till i mitt CV, osteopati kurser, yrselkurser, medicinska ultraljuds utbildning, med godkänd examen och även tillgång till en sådan apparatur på min klinik, fascia utbildning, kinesiotejp och sportskade tejputbildning . Jag deltar fortlöpande i utbildningar, seminarier, kongresser inom landet, men även internationellt. 
Jag är medlem i svenska idrottsmedicinska föreningen och Svenska fotbollsjukgymnasters förening